TIETOSUOJASELOSTE

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: www.motofix.fi
Tietosuojaseloste 24.5.2018

Motofix Oy:n Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

 

  1. Rekisterinpitäjä
    Motofix Oy
    Yhteystiedot: Akkalankuja 61 40420 Jyskä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Motofix Oy / Arsi Mertanen Akkalankuja 1 40420 Jyskä puh.046-921 6887 arsi@motofix.fi

Tietosuojavastaavaa Arsi Mertanen
2.Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat Motofix Oy:n kotisivujen yhteydenottopyyntölomakkeella yhteystietonsa jättäneet potentiaaliset asiakkaat.

3.Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 

Rekisteriä käytetään Motofix Oy:n palveluiden myyntiin sekä markkinointiin ja viestintään.

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee sivustojen käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja, jotka käyttäjät ovat itse toimittaneet sivustoilla olevalla yhteydenotto -lomakkeilla tai sivuston kautta sähköpostilla.

Henkilötietoja kerätään, jotta Motofix Oy voi lähettää yhteystietonsa jättäneille kohdennettuja yhteydenottoja ja markkinointiviestejä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojensa edellä kuvattua käyttöä, voi käyttäjä pyytää henkilökohtaisesti ja kirjallisesti tietojensa käytön lopettamisen tai niiden poistamisen.

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

4.Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Verkkosivuston lomakkeella kerättävät tiedot:

 

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköposti

Tietosuojaseloste 24.5.2018

5.Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Motofix Oy Akkalankuja 1 40420 Jyskä

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6.Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään.  Tietosuojaseloste 24.5.2018

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8.Käsittelyn kesto

 

Tietoja säilytetään pääasiassa niin kauan, kun yhteystietojen antaja on Motofix Oy:lle potentiaalinen asiakas. Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan kolmen vuoden välein.

9.Henkilötietojen käsittelijät

 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10.Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11.Tietoturva ja hyväksyntä

 

Kaikki henkilötietoja sisältävät palvelimet, laitteet ja tietojärjestelmät on suojattu teknisesti ja hallinnollisesti.

Yhteystietolomakkeen täyttäjä antaa henkilötiedot toimittamalla rekisterinpitäjälle oikeuden käyttää tietoja tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

12.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Akkalankuja 1
40420 Jyskä
p.046-921 6887